НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени
Учебно-методические работы:

1.Шабанова Ю.О., Тарасова Н.Ю., Яременко І.А. Історія філософії: сучасні комунікативні вчення / Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2011.- 121 с. (гриф МОН України).- 123 с.

2. Шабанова Ю.О., Тарасова Н.Ю., Дичковська О.Я. Історія української культури / Навчальний посібник. -http://172.16.14.200:1352/lspace/historu_culture /schedule.nsf

3. Тарасова Н.Ю. Методичні рекомендації до виконання модульної роботи з навчальної дисципліни «Культурологія» за вибором студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. / Методичні рекомендації.- http://172.16.14.200:1352/lspace/historu_culture /schedule.nsf
© 2006-2019 Інформація про сайт