Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

CRW_0398.jpgЗахарчук Олексій Феліксович

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Автор біля 10 наукових праць з філософської проблематики

Сфера наукових інтересів: некласична західна філософія ХІХ – ХХІ ст., актуальні питання соціальної філософії.

Викладає дисципліни: «Філософія», «Релігієзнавство» для студентів усіх форм навчання.

Має подяки керівництва Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Основні праці:

1. Захарчук О. Ф. Ірраціоналізм соціально-політичної концепції О. Шпенглера // Грані. – Д., 2002. – № 4 (24). – С. 85 – 87.

2. Захарчук О. Ф. Критика Ф. Ніцше тенденцій розвитку соціально-політичних процесів в західній Європі кінця ХІХ ст. // Філософія. Культура. Життя. – Д.: Наука і освіта, 2003. – № 2. – С. 140 – 147.

3. Захарчук О. Ф. Значення релігійного чинника для вчення Фрідріха Ніцше про державу в контексті його соціально-політичної концепції // Вісник Дніпропетровського національного університету. Сер. «Філософія». – 2005. – №1. – С. 37 – 41.

4. Захарчук О. Ф. Позитивне тлумачення ідеї війни, з точки зору, ірраціональної соціально-політичної концепції Ф. Ніцше // Грані. – Д., 2005. – № 6 (44). – С. 72 – 75.

5. Захарчук О. Ф. Значення вчення Ніцше щодо надлюдини для його суспільно-політичної концепції // Культурологічний вісник. Вип. 19. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – С. 207 – 211.

6. Захарчук О. Ф. Питання розподілу матеріальних благ як аспект соціально-політичних поглядів Ф. Ніцше // Культурологічний вісник. Вип. 24. – Запоріжжя: Просвіта, 2010. – С. 217 – 221.

© 2006-2019 Інформація про сайт