Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

CRW_0403.jpgДичковська Оксана Ярославівна

Асистент кафедри філософії.

Автор трьох наукових статей з історико-філософської проблематики.

Сфера наукових інтересів: історія української культури, сенс людського буття і осмислення релігійних цінностей. З 2010 р. навчається в аспірантурі при кафедрі філософії за спеціальністю 09.00.05. – історія філософії. Напрям наукових досліджень: філософсько-богословська спадщина Кардинала Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого.

Викладає дисципліни: «Історія української культури», «Логіка». «Культурологія». Виконує обов’язки вченого секретаря юридичного факультету.

Основні публікації

1. Дичковська О.Я. «Проблема толерантності у філософській концепції Й. Сліпого» // «Релігійний досвід та толерантність», Матеріали всеукраїнської наукової конференції 17 листопада 2008 р. – Дніпропетровськ, 2008 р. – С. 26-27.

2. Дичковська О.Я. «Віра і наука: проблема співвідношення в філософській концепції Й. Сліпого». // «Історія релігій в Україні». Науковий щорічник. – Львів: Логос, 2009 р. – С. 186-189.

3. Дичковська О.Я. Гуманна педагогіка у Вищій школі. // Матеріали І науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених НГУ «Наукова весна – 2010», 20 травня 2010 р. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010.

дивіться наші події!
© 2006-2019 Інформація про сайт