Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

CRW_0404.pngЖижченко Валерій Петрович

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Автор біля 20 наукових публікацій з філософської проблематики.

Сфера наукових інтересів: історія української філософської та суспільно-політичної думки, логіка, філософські проблеми мови, релігієзнавство.

Викладає дисципліни: «Філософія», «Релігієзнавство», «Логіка», «Філософські проблеми наукового пізнання».

Має подяки обласної влади та керівництва ДВНЗ «Національний гірничий університет».

Основні праці:

1. Жижченко В.П. Моральний аспект філософських поглядів Феодосія Печерського // Гуманітарний журнал.- Дніпропетровськ: НГАУ, 2000.- літо.- С. 86-93.

2. Жижченко В.П. Сутність послань апостола Павла під кутом зору розвитку української філософської думки // Вісник Дніпропетровського університету: Соціологія. Філософія. Політологія. - Дніпропетровськ: ДНУ. 2000.- Випуск 6.- С. 128-134.

3. Жижченко В.П. Послання апостола Павла в аспекті розвитку української національної ідеї // Філософія, культура, життя: Міжвузівський збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.- Випуск 8.- С. 282-288.

4. Жижченко В.П. Дослідження розуміння етичного змісту категорій "закон" і "благодать" Іларіоном Київським на тлі вчення апостола Павла // Нова парадигма: Альманах наукових праць.- Запоріжжя: Запорізький державний університет. Творче об'єднання "Нова Парадигма", 2000.- Випуск 17.- С. 17-25.

5. Жижченко В.П. Значення філософії Г. С. Сковороди для формування української національної ідеї XXI століття // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет. Центр соціально-політичних досліджень, 2000.- № 3 (11) травень-червень.- С. 62-65.

6. Жижченко В.П. Етичні погляди Івана Вишенського в контексті української національної ідеї// Філософсько-антропологічні студії 2004 (спецвипуск). –Київ: Стилос, Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2004. – С. 425-439.

© 2006-2019 Інформація про сайт