Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

CRW_0381.jpgЖуравльова Тетяна Володимирівна

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Співавтор учбового посібника з грифом МОН України, а також автор більше 20 наукових публікацій у спеціалізованих виданнях із філософської проблематики. Сфера наукових інтересів: загальні питання історії філософії, сучасні проблеми філософської антропології та феноменології.

Викладає дисципліни «Філософія», «Релігієзнавство», «Культурологія» для студентів усіх спеціальностей.

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з методичної роботи.

Має подяки обласної влади та керівництва ДВНЗ «НГУ».

Основні праці:

1. Нормативно-методичне забеспечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Навч.метод.посібник. МОН\В.О. Салов, О.І. Додатко, Т.В. Журавльова. - Д.: НГУ, 2006. Р.7,8.

2.Журавльова Т.В. Оцінювання знань студентів. Посібник для викладачів гуманітарних дисциплін. Дніпропетровськ: Nmu\Access\НГУ. 2007р. 37с.

3. Журавльова Т.В. Час як філософсько-антропологічна категорія. Вісник Київського національного університету. Серія: Філософія. Політологія.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002.-Випуск 49-51.-с.122-126.

4. Журавльова Т.В. Модуси часу в досвіді людського існування. Вісник Київського національного університету. Серія: Філософія. Політологія.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002.-Випуск 38-41.-с.162-166.

5. Журавльова Т.В. Ідентичність, самоідентичність та темпоральність. Вісник Київського національного університету. Серія: Філософія. Політологія.- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002.-Випуск 42-45.-с.110-114

6. Журавльова Т.В. Феномен самості в контексті проблем сучасного світу. Альманах “Філософські проблеми гуманітарних наук” Київського національного університету ім. Т.Шевченка. 2006. №11.-с.73-78.

7. Журавльова Т.В. Компаративістський аналіз трансцендентальної феноменології Гуссерля та феноменології Dasein Гайдеггера. Альманах. Філософія. Культура. Життя\\Дніпропетровськ:ДДФА.2006.Розділ 2, №27.-с.67-74.

8. Журавльова Т.В. Кінечність Dasein як “межа власне людського". Наука.Релігія. Суспільство. Донецьк.ІПШІ “Наука і освіта”.2006,№1.-с.110-114\\Дніпропетровськ:ДДФА.2006.Розділ 2, №27.-с.67-74.

9. Журавльова Т.В. Моральні аспекти філософської думки Київської Русі ХІ-ХІІІст. та їх ремінісценція у сьогоденні. Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник нижньої наддніпрянщини. Запоріжжя.2007.Вип.18. С.69-75.

10. Журавльова Т.В. Первинна цілісність часу як фон для темпоральності людського існування. Гуманітарний журнал НГУ Зима\Весна. 2007. С.11-116

11. Журавльова Т.В. Мультиверсум позицій як «буття у світі», а не просте його споживання Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник нижньої наддніпрянщини. Запоріжжя.2007.Вип.19. С.135-140

12. Журавльова Т.В. Час як основа інтенціонального аналізу Гуссерля та структури “Турботи” М.Гайдеггера. Культурологічний вісник . Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини №22. 2009. С.95-100

13. Журавльова Т.В. Августинівська концепція суб’єктивного часу як прояв внутрішнього стану душі Культурологічний вісник . Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини №22. 2010

14. Журавльова Т.В. Дофеноменологічна концепція Брентано як тло для розвитку феноменології ХІХ-ХХ століття. Альманах “Філософські проблеми гуманітарних наук” Київського національного університету ім. Т.Шевченка. 2011.

© 2006-2019 Інформація про сайт