Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

CRW_0420-(2).jpgБлєднов Іван Федорович

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Автор біля 20 наукових публікацій з філософської проблематики.
Сфера наукових інтересів: загальні питання історії філософії, філософські проблеми генетики людини, проблеми психології творчості та інші. Останнім часом працює над проблемами методології філософської антропології та має публікації по цій проблематиці. У коло філософських інтересів входять питання художньої творчості.
Викладає дисципліни: «Філософія» для студентів, магістрів, аспірантів, а також «Філософські проблеми наукових досліджень» для магістрів усіх спеціальностей.

Основні праці:

1. Блєднов І.Ф. Некоторые методологические аспекты взаимодействия биологического и социального в генетике человека (68-74) Сб. Философские вопросы медицины и биологии

2. Блєднов І.Ф. К вопросу о некоторых методологических проблемах основ познания антропогенетики. – Сб. Актуальные методологические вопросы современной медицины. Днепропетровск, 1986г., - с.24-33

3. Блєднов І.Ф. Тропами мудрости Платона. – Гуманітарний журнал. – НГУ, Днепропетровск 2007г., - с. 64-71

4. Блєднов І.Ф. Философия антропогенетики..- Гуманитарній журнал.- НГУ, Днепропетровск, 2011.-с.64-79

5. Блєднов І.Ф. Социально-этические проблемы генетики человека.- Філософсько-педагогічні аспекти формування свідомості технічної інтелігенції.. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,10 березня 2011 р., Красноармійськ, 2011.- 15-19

6. Блєднов І.Ф. Лермонтов. Філософія художньої творчості. - Матеріали Всеукраїнських філософських читань 25 листопада 2011 р., - НГУ, 2011.- с.55-66

7. Блєднов І.Ф. М.Ю.Лермонтов. Философия и судьба. Філософсько-педагогічні аспекти формування свідомості технічної інтелігенції. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Красноармійськ, 2012, - с.13-18.

© 2006-2019 Інформація про сайт