Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
CRW_0376.jpgЯрош Олексій Миколайович

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Автор понад 10 наукових публікацій в фахових виданнях з філософської, політологічної та педагогічної проблематики.

Сфера наукових інтересів: загальні питання історії філософії, східна філософія, проблеми середньовічної філософії, ірраціональні напрямки західноєвропейської філософії, а також питання сучасного світорозуміння та духовності.

Викладає дисципліни: «Філософія», «Психологія».

Має подяки керівництва ДВНЗ «НГУ».

Основні публікації:

1. Ярош О.М. Роль містики в філософській спадщині Ніколи Кузанського//Культурологічний вісник. – Запоріжжя, 2007. - №18. С.133-138

2. Ярош О.М. Особливості епохи Відродження і Нікола Кузанський//Культурологічний вісник. – Запоріжжя, 2007. - №19. С.211-216

3. Ярош О.М. Особливості Середньовічного неоплатонізму, як джерела філософії Ніколи Кузанського// Культурологічний вісник. – Запоріжжя, 2009. - №22. С.172-176

4. Ярош О.М. Містика і містицизм в історії філософії//Культурологічний вісник . – Запоріжжя, 2010. - №24. С.213-217

5. Ярош О.М. Розум і пізнання в філософській концепції Ніколи Кузанського//Філософія і соціологія в контексті сучасної культури. – Д.: ДНУ, 2009. С.56-60

6. Ярош О.М. Історико-філософські засади гносеологічної системи Ніколи Кузанського//Актуальні проблеми духовності. Кр.Ріг: КДПУ, 2010. С.70-74.

© 2006-2019 Інформація про сайт