Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Правила прийому до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» в 2020 році зі змінами

Structure-shadow копия.jpg

Кафедра філософії і педагогіки викладає нормативні дисципліни філософського та культурологічного змісту для студентів всіх спеціальностей у складі 3 докторів наук, 11 кандидатів наук
 

SPS копия.jpg

                                      ГАРМОНІЯ ЗІ СВІТОМ ПРИХОДИТЬ ЧЕРЕЗ РОЗУМІННЯ СЕБЕ Шановні студенти! Для вас працює група гармонізації особистості.
Заняття будуть проводитися щовівторка о 16 годині в ауд.1, корп. 11.
Запрошую усіх бажаючих!

119679791_4312398322168371_2445782689501682417_o.jpglogo СPC.png


Соціально-психологічна служба 
рекомендує для перегляду
студентам, викладачам та співробітникам 
НТУ "Дніпровська політехніка":
Соціально-психологічна служба НТУ «Дніпровська політехніка», створена в 2008 році, працює на підставі відповідного положення та статуту Університету.
Соціально-психологічна служба НТУ «Дніпровська політехніка» є структурним підрозділом кафедри філсоофії і педагогіки та підпорядковується ректору університету.
Кадровий склад служби:
Керівник - Шабанова Юлія Олександрівна;
практичний психолог Родіна Євгенія Дмитріївна.
Служба розташовується в 11 корпусі, ауд. 1.DSC_2776.jpg

Напрями діяльності соціально-психологічної служби:

1. Психологічна діагностика (індивідуальна та групова) - соціальне і психологічне вивчення студентів, викладачів і співробітників, психічного розвитку окремих студентів, визначення причин, що ускладнюють особистісний розвиток, навчання та взаємини в колективі; проведення досліджень з актуальних проблем, які виникають у навчальному процесі;

2. Індивідуальне консультування з метою надання психологічної підтримки та допомоги у кризових життєвих ситуаціях, самопізнанні, вирішенні особистісних проблем, налагодженні стосунків, особистісному розвитку, формуванні соціально корисної життєвої перспективи.

3. Психокорекційна та розвивальна робота – здійснення психолого – педагогічних заходів для усунення відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці серед студентів із застосуванням методів психокорекції та загальної психотерапії (короткочасна позитивна психотерапія, когнітивно-поведінкова психотерапія, арт-терапія, тілесно-орієнтована психотерапія);

4. Профілактика – своєчасне попередження відхилень у становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктам у навчально-виховному процесі, формування навичок здорового способу життя; зменшення напруги та запобігання емоційному вигорянню у педагогічному процесі;

5. Корекційні психологічні групи – налагодження комунікації, формування навичок партнерського спілкування,розвиток упевненості у собі, створення психологічного клімату у колективі та командоутворення;

6. Організація та проведення психологічних тренінгів у вигляді групових тренінгових програм, коучінгу, ділових ігор;

7. Психологічна просвіта – підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу – студентів, викладачів, співробітників. Розробка та розповсюдження рекламно – інформаційної продукції про діяльність соціально – психологічної служби.

Основною метою діяльності соціально - психологічної служби є підвищення ефективності навчально-виховного процесу, розвиток і формування зрілої професійно орієнтованої особистості студента за умови збереження психологічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

Завдання соціально-психологічної служби:

1. Надання психологічної допомоги студентам та співробітникам університету у складних життєвих ситуаціях;

2. Сприяння особистісному та професійному розвитку студентів;

3. Створення умов для формування мотивації до навчання, самовиховання і саморозвитку;

4. Формування у студентів та співробітників університету високого рівня психологічної культури;

5. Гуманізація стосунків у студентських і викладацьких колективах;

6. Забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу, створення умов для реалізації особистості та її творчих здібностей;

7. Психологічне забезпечення профілактики конфліктів у студентському середовищі, психологічний супровід студентів, що потребують особливої уваги викладачів, профілактика загострення особистісних проблем та формування девіантної та адиктивної поведінки.

Принципи роботи:

- Етичне ставлення до учасників процесу;

- Повага до практичного матеріалу клієнта та усіх, кого стосується робота;

- Конфіденційність (не поширення відомостей, отриманих у процесі психологічної діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди людині або її оточенню).

Кабінет практичного психолога – корп.11, ауд.1

DSC_2776.jpgРодіна Євгенія Дмитрівна

Телефон – 0963345147, Viber, Telegram

Сторінка соціально – психологічної служби на Фейсбук:

https://www.facebook.com/psychologist.of.polytechnics

Сторінка соціально – психологічної служби на  Інстаграм:

@psiholog_evgenia_изображение_viber_2020-09-17_14-29-13.png

Електронна пошта: yevgeniya108rodina@gmail.com

Години прийому: вівторок 13.00-16.00,
                                    четвер 13.00-17.00

Буду рада з вами спілкуватись!
Центр естетичного розвитку
(корп. 1, ауд. 119)

IMG_8242 - копия.JPGМетою Центру естетичного розвитку є формування у студентів технічного вузу естетичного мислення, культури душі й духу. Перший серед технічних вищих навчальних закладів, Державного ВНЗ "Національний гірничий університет" отримав справжній культурний Центр, навколо якого інтегрувалася, з одного боку, мистецьки обдарована молодь - майбутні гірничі інженери, менеджери й економісти, юристи й екологи, а з другого - зірки театрального й оперного мистецтва, провідні графіки й майстри народно-прикладного жанру, літературна й лінгвістична еліта Дніпропетровщини.

Звичною формою творчої самореалізації захопленої мистецтвом молоді Державного ВНЗ "Національний гірничий університет" сьогодні є виставки в Центрі естетичного розвитку студентських фото-робіт, вечори молодіжного поетичного слова, презентації експериментальних музичних альбомів, куди запрошуються друзі з інших вузів міста й батьки.

Завдяки Центру естетичного розвитку, відкриваються таїни особистих майстерень дніпропетровських живописців, Членів регіонального відділення Національної спілки художників України, творчі задуми дніпропетровських письменників, членів регіонального відділення Національної спілки письменників України. Серед найбільш вдалих арт-проектів останніх років – «Європейський вибір України : основні проблеми та перспективи», «Людина у дзеркалах мистецтв», «Муза свободи в обріях творчості».

Центр естетичного розвитку є камертоном у започаткуванні нових форм знаходження себе у творчості, зразком для багатьох вузів Дніпропетровщини у вмінні пробуджувати живий потяг до буття визначеного творчою грою уяви, в контрасті в позбавленим барв, 
споживацьким проживанням кожного дня в сірій повсякденності.

ЦЕР 204 - копия.jpg


Тим самим Центр виправдовує своє призначення - в кожну творчу студентську особистість впровадити ідею гармонійного поєднання технічної та гуманітарної освіти, як свідчення цілісної свідомості.


Лабораторія гуманної педагогіки
(корп. 1, ауд. 117) 
є науково-дослідницьким осередкомз проблем педагогіки вищої школи
  
Мета діяльності лабораторії - формування концептуальних засад гуманної педагогіки, як духовно-особистісного підходу в вищій школі, розробка практичних форм реалізації її основних ідей в сучасній університетській освіті України. 

Напрями діяльності:
○ вивчення та узагальнення теоретичної спадщини вітчизняної та світової гуманної педагогіки; 
○ створення ідеологічного підґрунтя гуманної педагогіки з урахуванням традицій та самобутності вітчизняної вищої освіти; 
○ формування духовно-особистістної педагогічної методології вищої технічної освіти; 
○ розробка новітніх методик викладання технічних дисциплін, відповідно запитам цілісної освіти та університетського рівня знань на підставі гуманітарно-технічного інтегрування; 
○ проведення наукових конференцій, круглих столів, конкурсів, студентських робіт з проблем гуманної педагогіки; 
○ створення бібліотеки гуманної педагогіки; 
○ проведення міжвузівських методично-теоретичних семінарів з питань гуманної педагогіки.
 
ЛГП .JPG


Виступ академіка РАПН, докт. філософії  
Ш.А. Амонашвілі (м. Москва)  на Всеукраїнських читаннях "Гуманна педагогіка в вищій школі".Вгору

Правила прийому до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» в 2020 році зі змінами

© 2006-2020 Інформація про сайт