Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Pishchanska.jpgПіщанська Вікторія Миколаївна –   доктор культурології, доцент, професор кафедри філософії і педагогіки НТУ «Дніпровська політехніка». Працює на кафедрі з 2019 року.

Автор монографії, 3 навчальних посібників, а також понад 100 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях з культурологічної, філософської та педагогічної проблематики.

 

Сфера наукових інтересів: загальні питання історії та теорії культури, релігійно-естетичні аспекти української духовної культури, художньо-естетична освіта та вітчизняні мистецькі практики, а також питання медіакультури та медіаосвіти у культуротворчих процесах сучасності.

Науковий консультант Всеукраїнського експериментального дослідження «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» (наказ МОН України), науковий керівник обласного експериментального впровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес закладів середньої освіти (наказ ДОН Дніпропетровської ОДА).

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури на тему «Українська барокова ікона в художніх колекціях Дніпропетровщини: типологія та своєрідність» та отримала вчений ступінь кандидата культурології.

У 2014 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі філософії освіти.

У 2018 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури на тему: «Козацька культура доби українського Бароко: релігійно-естетичний синкретизм духовної сфери» та отримала вчений ступень доктора культурології.

Викладає дисципліни: «Ціннісні компетенції фахівця» для бакалаврів усіх спеціальностей; «Медіакультура» для бакалаврів спеціальностей 033 – Філософія, 034 – Культурологія; «Історія мистецтв» та «Кіномистецтво України» для бакалаврів спеціальності 034 – Культурологія.

 

Має подяки Національної академії педагогічних наук України, Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.


Основні праці

E-mail: victorya.ps@gmail.com


На попередню сторінку
© 2006-2021 Інформація про сайт