Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Тарасова Наталія Юріївна.jpg

Тарасова Наталія Юріївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії і педагогіки НТУ «Дніпровська політехніка». Працює на кафедрі з 1999 року, заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

Автор 3 навчальних посібників у співавторстві (один з грифом МОН України), близько 50 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях з філософської та культурологічної проблематики, питань мистецтва, більш 50 публіцистичних публікацій з питань культури в українських і зарубіжних журналах та газетах, більш 1000 сценаріїв телефільмів, присвячених видатним діячам сучасного музичного мистецтва. Автор двох збірок поезії “Со-звучи-я” та “Хронос”, має публікації у поетичних збірках альманаху “Степова Еллада”.

Член Національної спілки журналістів з 1988 року.

Член Національної спілки композиторів України (з 2004 року);

Сфера наукових інтересів: проблеми соціальної філософії й культурології, особистої ідентичності, культурної й національної ідентичності в глобальному світі, культури й ідентичності в інформаційному суспільстві, питання розвитку сучасного зарубіжного й національного мистецтва, композиторської творчості й духовної музики, новітніх тенденцій симфонічної й оперної творчості.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії на тему «Особливості соціокультурної ідентифікації суспільства» та отримала науковий ступінь кандидата філософських наук.

У 2011 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі філософії.

Викладає дисципліни: "Ціннісні компетенції фахівця", Культурологія 033 - "Філософія", "Антична культура" – 034 - Культурологія, "Постмодерна політична філософія" — 033 - Філософія, "Міжкультурна освіта і комунікація" — 011 м — Освітні, педагогічні науки.

Лауреат Х Обласного міжвузівського конкурсу фонду Соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей (2014);

Лауреат Премії ім. Віталія Кирейка в галузі музикознавства (2016);

Дипломант I та II Обласного патріотичного літературного конкурсу Дніпропетровщини ім. Валеріана Підмогильного (2016, 2017).

Має подяки Головного управління освіти й науки Дніпропетровської обласної адміністрації, Дніпропетровської міської ради, Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України, подяки й почесний диплом керівництва НТУ «Дніпровська політехніка».


Наукометричні профілі:

ORCID iD

Google Академія   


© 2006-2021 Інформація про сайт