Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Правила прийому до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» в 2019 році зі змінами

Structure-shadow копия.jpg

Кафедра філософії і педагогіки викладає нормативні дисципліни філософського та культурологічного змісту для студентів всіх спеціальностей у складі 3 докторів наук, 11 кандидатів наук

Центр естетичного розвитку
 (корп. 1, ауд. 119)

IMG_8242 - копия.JPGМетою Центру естетичного розвитку є формування у студентів технічного вузу естетичного мислення, культури душі й духу. Перший серед технічних вищих навчальних закладів, Державного ВНЗ "Національний гірничий університет" отримав справжній культурний Центр, навколо якого інтегрувалася, з одного боку, мистецьки обдарована молодь - майбутні гірничі інженери, менеджери й економісти, юристи й екологи, а з другого - зірки театрального й оперного мистецтва, провідні графіки й майстри народно-прикладного жанру, літературна й лінгвістична еліта Дніпропетровщини.

Звичною формою творчої самореалізації захопленої мистецтвом молоді Державного ВНЗ "Національний гірничий університет" сьогодні є виставки в Центрі естетичного розвитку студентських фото-робіт, вечори молодіжного поетичного слова, презентації експериментальних музичних альбомів, куди запрошуються друзі з інших вузів міста й батьки.

Завдяки Центру естетичного розвитку, відкриваються таїни особистих майстерень дніпропетровських живописців, Членів регіонального відділення Національної спілки художників України, творчі задуми дніпропетровських письменників, членів регіонального відділення Національної спілки письменників України. Серед найбільш вдалих арт-проектів останніх років – «Європейський вибір України : основні проблеми та перспективи», «Людина у дзеркалах мистецтв», «Муза свободи в обріях творчості».

Центр естетичного розвитку є камертоном у започаткуванні нових форм знаходження себе у творчості, зразком для багатьох вузів Дніпропетровщини у вмінні пробуджувати живий потяг до буття визначеного творчою грою уяви, в контрасті в позбавленим барв, ЦЕР 204 - копия.jpgспоживацьким проживанням кожного дня в сірій повсякденності.

Тим самим Центр виправдовує своє призначення - в кожну творчу студентську особистість впровадити ідею гармонійного поєднання технічної та гуманітарної освіти, як свідчення цілісної свідомості.(корп. 11, ауд. 1) 
bannerbruecke - копия.jpg

Запрошуємо до навчання у Центрі інженерної педагогіки!SN850193.JPG

Навчання здійснюється за програмою Міжнародного товариства інженерної педагогіки.

Мета курсів - формування професійних, педагогічних та соціально-гуманітарних компетенцій викладачів вищої школи відповідно до сучасних вимог європейської вищої освіти.

Докладніше про Центр інженерної педагогіки та можливість отримання Міжнародного сертифікату „Європейський інженер-викладач” дивіться тут.

 


Лабораторія гуманної педагогіки
(корп. 1, ауд. 117) 
(науково-дослідницький осередок з проблем педагогіки вищої школи) 

Мета діяльності лабораторії - формування концептуальних засад гуманної педагогіки, як духовно-особистісного підходу в вищій школі, розробка практичних форм реалізації її основних ідей в сучасній університетській освіті України. 

Напрями діяльності:
○ вивчення та узагальнення теоретичної спадщини вітчизняної та світової гуманної педагогіки; 
○ створення ідеологічного підґрунтя гуманної педагогіки з урахуванням традицій та самобутності вітчизняної вищої освіти; 
○ формування духовно-особистістної педагогічної методології вищої технічної освіти; 
○ розробка новітніх методик викладання технічних дисциплін, відповідно запитам цілісної освіти та університетського рівня знань на підставі гуманітарно-технічного інтегрування; 
○ проведення наукових конференцій, круглих столів, конкурсів, студентських робіт з проблем гуманної педагогіки; 
○ створення бібліотеки гуманної педагогіки; 
○ проведення міжвузівських методично-теоретичних семінарів з питань гуманної педагогіки.
 ЛГП - копия.JPG
Виступ академіка РАПН, докт. філос. н. Ш.А. Амонашвілі (м. Москва) на Всеукраїнських читаннях "Гуманна педагогіка в вищій школі".
SPS копия.jpg
Соціально-психологічна служба Kovtun O. A..jpg
пропонує консультації
практичного психолога

Ковтун Олени Анатоліївни
для студентів НГУ


Консультації сугубо конфіденційні!

Звертатися за адресою: корп. 11, ауд 1 .
Пн 14:30-18:00 ….
Сер 14:30-18:00 ….
Контакти: 098-138-4000 ….

Відправити листа Олені Анатоліївні ….

Вихід завжди існує, знайдемо його разом!!!

Напрями діяльності:
○ психологічне консультування студентів та
співробітників Державного ВНЗ "Національний
гірничий університет";

○ проведення круглих столів, семінарів та тренінгів з психологічної та соціально-політичної проблематики;
○ психодіагностика студентів та співробітників Державного ВНЗ "Національний гірничий університет";
○ семінари та диспути з питань демократизації та євроінтеграції;
○ проведення соціологічного опитування.

В век модернизации, инноваций и современных технологий вопрос самопознания и личностного роста остается по прежнему актуальным. Молодые люди нуждаются в психологических знаниях о самих себе, своих близких, своем окружении, а также о тех проблемах, которые возникают в процессе общения. Адаптация к условиям взрослой жизни, необходимость преодолевать многочисленные трудности и осложнения, возможность избегать появления вредных привычек – все это способно обеспечить современное психологическое образование.
Социально-психологическая служба Национального горного университета создана на кафедре философии в 2000 году. Общей задачей службы является психологическая поддержка студентов, помощь в решении личных проблем и затруднений, разрешение сложных межличностных ситуаций.
Психологическая работа со студентами является важной составной частью преподавания психологии. Демонстрация возможностей современной психологической науки, использование надежных методик исследования личности призвано вызвать интерес у студенческой молодежи, создать дополнительную мотивацию для усвоения учебного материала.
Основными формами работы социально-психологической службы являются:
– психологическое консультирование;
– психодиагностика интеллекта и личности;
– проведение круглых столов, теоретических семинаров, тренингов.
– организация и проведение психологических исследований;

Психологическое консультирование является основной формой работы социально-психологической службы. Именно в этой деятельности заключается смысл ее существования. Основными проблемами, с которыми студенты могут обратиться:

– межличностные отношения в целом;
– отношения между полами;
– внутренние конфликты, нервно-психическая напряженность, страхи,
тревожность и пр.;
– творческая нереализованность;
– семейные проблемы;
– вредные привычки;
– сложное материальное положение.Вгору

Правила прийому до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» в 2019 році зі змінами

© 2006-2019 Інформація про сайт