Національний гірничий університет — відповідність Часу
Structure-shadow копия.jpg
Центр естетичного розвитку
 (корп. 1, ауд. 119)

IMG_8242 - копия.JPGМетою Центру естетичного розвитку є формування у студентів технічного вузу естетичного мислення, культури душі й духу. Перший серед технічних вищих навчальних закладів, Державного ВНЗ "Національний гірничий університет" отримав справжній культурний Центр, навколо якого інтегрувалася, з одного боку, мистецьки обдарована молодь - майбутні гірничі інженери, менеджери й економісти, юристи й екологи, а з другого - зірки театрального й оперного мистецтва, провідні графіки й майстри народно-прикладного жанру, літературна й лінгвістична еліта Дніпропетровщини.

Звичною формою творчої самореалізації захопленої мистецтвом молоді Державного ВНЗ "Національний гірничий університет" сьогодні є виставки в Центрі естетичного розвитку студентських фото-робіт, вечори молодіжного поетичного слова, презентації експериментальних музичних альбомів, куди запрошуються друзі з інших вузів міста й батьки.

Завдяки Центру естетичного розвитку, відкриваються таїни особистих майстерень дніпропетровських живописців, Членів регіонального відділення Національної спілки художників України, творчі задуми дніпропетровських письменників, членів регіонального відділення Національної спілки письменників України. Серед найбільш вдалих арт-проектів останніх років – «Європейський вибір України : основні проблеми та перспективи», «Людина у дзеркалах мистецтв», «Муза свободи в обріях творчості».

Центр естетичного розвитку є камертоном у започаткуванні нових форм знаходження себе у творчості, зразком для багатьох вузів Дніпропетровщини у вмінні пробуджувати живий потяг до буття визначеного творчою грою уяви, в контрасті в позбавленим барв, ЦЕР 204 - копия.jpgспоживацьким проживанням кожного дня в сірій повсякденності.

Тим самим Центр виправдовує своє призначення - в кожну творчу студентську особистість впровадити ідею гармонійного поєднання технічної та гуманітарної освіти, як свідчення цілісної свідомості.(корп. 11, ауд. 1) 
bannerbruecke - копия.jpg

Запрошуємо до навчання у Центрі інженерної педагогіки!SN850193.JPG

Навчання здійснюється за програмою Міжнародного товариства інженерної педагогіки.

Мета курсів - формування професійних, педагогічних та соціально-гуманітарних компетенцій викладачів вищої школи відповідно до сучасних вимог європейської вищої освіти.

Докладніше про Центр інженерної педагогіки та можливість отримання Міжнародного сертифікату „Європейський інженер-викладач” дивіться тут.

 


Соціально-психологічна служба 
 (корп. 11, ауд. 2) 

CПС - копия.JPG


Напрями діяльності:
○ психологічне консультування студентів та
 співробітників Державного ВНЗ "Національний
 гірничий університет";

○ проведення круглих столів, семінарів та тренінгів з психологічної та соціально-політичної проблематики;
○ психодіагностика студентів та співробітників Державного ВНЗ "Національний гірничий університет"; 
○ семінари та диспути з питань демократизації та євроінтеграції; 
○ проведення соціологічного опитування.
Детальніше про службу
.
Лабораторія гуманної педагогіки
(корп. 1, ауд. 117) 
(науково-дослідницький осередок з проблем педагогіки вищої школи) 

Мета діяльності лабораторії - формування концептуальних засад гуманної педагогіки, як духовно-особистісного підходу в вищій школі, розробка практичних форм реалізації її основних ідей в сучасній університетській освіті України. 

Напрями діяльності:
○ вивчення та узагальнення теоретичної спадщини вітчизняної та світової гуманної педагогіки; 
○ створення ідеологічного підґрунтя гуманної педагогіки з урахуванням традицій та самобутності вітчизняної вищої освіти; 
○ формування духовно-особистістної педагогічної методології вищої технічної освіти; 
○ розробка новітніх методик викладання технічних дисциплін, відповідно запитам цілісної освіти та університетського рівня знань на підставі гуманітарно-технічного інтегрування; 
○ проведення наукових конференцій, круглих столів, конкурсів, студентських робіт з проблем гуманної педагогіки; 
○ створення бібліотеки гуманної педагогіки; 
○ проведення міжвузівських методично-теоретичних семінарів з питань гуманної педагогіки.
 ЛГП - копия.JPG
Виступ академіка РАПН, докт. філос. н. Ш.А. Амонашвілі (м. Москва) на Всеукраїнських читаннях "Гуманна педагогіка в вищій школі".
Вгору
© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт