Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Жадяєв ДенисЖадяєв Денис Володимирович

  Доцент кафедри філософії і педагогіки. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара з відзнакою та отримав кваліфікацію за спеціальністю "філософія".
Автор більш ніж 20 наукових публікацій, 8 з яких видано у фахових виданнях, у міжнародних (Японія, Бельгія, США). Має виступи на міжнародних семінарах (Німеччина, Франція).  З листопада 2011 є членом спільноти з освіти і практичної підготовки (Society for Education and Training, UK). З серпня 2012 р. - представник України у Європейській спільноті по вивченню ідеї філософії процесу (European Society for Process Thought). Входить до організаційного комітету International Process Network. Отримав сертифікати Microsoft Faculty Fellow (у 2013 та 2014 рр.) та Academic Teaching Excellence (British Council).
 
У квітні 2013 р. захистив кандидатську дисертацію за темою "Метафізика процесу А.Н. Вайтгеда: історико-філософський аналіз".
Сфера наукових інтересів: філософія освіти, метафізика процесу (філософія організму), проблеми релігієзнавства, психологія станів свідомості (sleep paralysis). Володіє іноземними мовами:
іспанська та англійська (verification), польською (А1), французькою (А1).

Викладає дисципліни: «Філософія», «Етика ділового спілкування», "Онтологія і гносеологія"
CERTIFICATES:
ICT in classroom friendly - Microsoft Faculty Fellow (since 2013).
Certificate in Academic Teaching Excellence (British Council).
English C1 APTIS
Cambridge English Language Assessment
English for Speakers of Other Languages (University of Cambridge)Основні публікації


Філософія (теми лекцій, практичних занять та література. Викладач: к. філос. н., доц. кафедри Жадяєв Денис Володимирович) (pdf)
Питання до іспиту "Філософія"
(pdf)
(викладач: Жадяєв Денис Володимирович)
Питання до іспиту для студентів ІЗО з дисципліни "Філософія"
(викладач: Жадяєв Денис Володимирович)
(pdf)
Philosophy
(теми лекцій, практичних занять та література для студентів, які вивчають дисципліну "філософія" на англійській мові. Викладач: к. філос. н., доц. Жадяєв Денис Володимирович) (pdf)
Етика ділового спілкування
: теми лекцій, семінарів та література для студентів денного відділення. Викладач: Жадяєв Денис Володимирович
(pdf)
Етика ділового спілкування
(ІЗО) (питання та література для підготовки до складання модульного контролю для студентів заочного відділення). Викладач: Жадяєв Денис Володимирович

Зразок оформлення титульної сторінки для оформлення контрольних, індивідуальних робіт, рефератів (ІЗО)

Повний перелік публікацій: Follow me on Academia.eduemail: dzhadiaiev@windowslive.com      
© 2006-2020 Інформація про сайт