Національний гірничий університет — відповідність Часу

CRW_0370---копия-shadow.jpgШабанова Юлія Олександрівна

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії і педагогіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» з 2001 року.

Автор трьох монографій та та шести навчальних посібників (три з грифом МОН України), а також понад 160 наукових публікацій в фахових виданнях з філософської та педагогічної проблематики.

Науковий керівник трьох захищених кандидатських та однієї докторської дисертацій за спеціальністю «Історія філософії». Виконує керівництво двох кандидатських дисертацій. Сфера наукових інтересів: загальні питання історії філософії, проблеми середньовічної філософії, ірраціональні напрямки західноєвропейської філософії, а також питання сучасного світорозуміння та духовності в освіті та науці.

Очолює роботу Центру естетичного розвитку, Центру інженерної педагогіки (акредитованого Міжнародним товариством інженерної педагогіки (Австрія) та Лабораторії гуманної педагогіки, як структурних підрозділів кафедри філософії Державного ВНЗ «НГУ».

Викладає дисципліни: «Філософія», «Історія філософії» для аспірантів, «Етика» для студентів юридичного факультету, «Педагогічна етика» «Системний підхід у вищій школі», «Методологія наукового пізнання» для магістрів за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Має подяки Міністра освіти та науки України, обласної та міської влади, Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України, керівництва Державного ВНЗ «Національний гірничий університет». У 2005 році отримала почесне звання «Відмінник освіти України». 

 

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт