Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Timofeiev - Copy.jpgТимофєєв Олександр Володимирович
Кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії і педагогіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».
Закінчив у 2009 р. Державний ВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» та здобув кваліфікацію інженер-технолог. У 2014 р. закінчив магістратуру Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобув кваліфікацію викладач університетів та вищих навчальних закладів.
У листопаді 2016 р. захистів кандидатську дисертацію за темою «Філософсько-теологічні погляди Бернарда Клервоського в контексті європейської історії філософії».
Автор 25 публікацій з філософської та педагогічної проблематики.
Сфера наукових інтересів: проблеми інклюзивної освіти, європейська філософія Середньовіччя, питання сучасного переосмислення ідей християнства.
Викладає дисципліни: «Філософські проблеми наукових досліджень».

Основні публікації
__________________________________________________________________
Індивідуальні завдання (теми рефератів) з курсу «Філософські проблеми наукових досліджень»
Перелік контрольних питань до семінарських занять (практичний модуль) з курсу «Філософські проблеми наукових досліджень»
Питання до заліку для студентів-магістрів з курсу «Філософські проблеми наукових досліджень»
Рекомендована література (ФПНД)

© 2006-2019 Інформація про сайт