Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

CRW_0437.jpgОсипова Любов Іванівна

Старший викладач кафедри філософії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Автор 30 публікацій.

Сфера наукових інтересів: психолінгвістика, андрогогіка, педагогічна акмеологія, технологія розвитку критичного мислення, інноваційні технології викладання в вищих навчальних закладах, конфліктологія.

Викладач дисциплін «Психологія», «Педагогіка вищої школи», «Основи дидактики вищої школи», «Психологія вищої школи».

Основні праці:

1. Осипова Л.И. Уроци по психология за учителя. Факт, №1, 1999, с. 77 – 79. София. Болгария (на болгарском языке).

2. V.P. Kapiton, L.I. Osipova Didactics, Philosophy, Culture, Twentieth, Congress of Philosophy, Abstracts. – p. 46, Boston, Massachusetts, USA, 10 – 16 August, 1998 (XX Всемирный конгресс философии, Бостон, США).

3. Осипова Л.И. Технологія саморозвитку, самовдосконалення особистості / Відкритий урок №9 – 10, 2003, Плеяди: К., с. 45 – 49.

4. Осипова Л.И. Дидактичні ситуації в навчально-виховному процесі / Відкритий урок №13 – 15, Плеяди: К., с. 47 – 50.

5. Осипова Л.И. Джон Дьюи и философия образования / Філософія, культура, життя №1 – Д., 1998, с. 29 – 32.

6. Осипова Л.И. Размышления по поводу дидактической онтологии Д. Дьюи и идеалов образования / Філософія, культура, життя №2 – Д., 1998, с. 27 – 34.

7. Осипова Л.И. Менеджмент интеллекта и совершенствования процесса учения. – Х., «ХАИ», 2006.

8. Осипова Л.И. Формирование навыков критического мышления у студентов / Управління розвитком №1, 2007 – Х., ХНЕУ, 2007.

9. Осипова Л.И. Некоторые аспекты гуманной педагогики в высших учебных заведениях: Всеукраїнські філософські читання «Гуманна педагогіка у вищій школі» – Д.: Національний гірничий університет, 2010, с. 66 – 67.

© 2006-2019 Інформація про сайт