Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

2010-год-154.jpgТарасова Наталія Юріївна

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Автор двох навчальних посібників у співавторстві, в тому числі, одного - з грифом МОН України, 22 наукових статей (15 - у фахових виданнях) з філософської проблематики, 26 публіцистичних статей з питань культури та мистецтва, 3 передмови до книг, близько 1000 сценаріїв телепередач з проблем мистецтва.

Сфера наукових інтересів: проблеми соціокультурної ідентифікації особистості й суспільства, комунікативної етики та філософії культури.

Викладає дисципліни: «Філософія», «Релігієзнавство», «Культурологія», «Історія української культури».

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри філософії з наукової роботи.

Володарка двох грантів міського голови за кращий арт-проект 2008 та 2010 років.

Член Національної спілки журналістів України, член Національної спілки композиторів України.

Основні праці

1. Тарасова Н.Ю. До проблеми соціокультурної ідентифікації особистості. – Мультиверсум. - Київ: Український центр духовної культури. - 2000.- випуск № 17.- с. 60-68.

2. Тарасова Н.Ю. Соціокультурна ідентичність особистості й особистісна свобода.- Матеріали Шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Творчість свободи як свобода творчості», 17-18 травня 2001 р.- Київ: НТУУ «КПІ», 2001.- С.205-206.

3. Тарасова Н.Ю. Ідентичність у світі множинності, варіативності, суперечливості. - Грані. - Дніпропетровськ, 2005.- № 4(42). Липень – серпень. - с.67-73.

4. Тарасова Н.Ю. Коммуникация как способ идентификации. – Материалы Международной научной конференции «Рациональность и коммуникация». 14-16 ноября 2007 года, Санкт-Петербург. -с.88.

5. Тарасова Н.Ю. Етика відповідальності у прагненні раціонального самообмеження технократичного суспільства. – Грані. - Дніпропетровськ, №1(63), лютий. 2009.- с.98-103.

6. Тарасова Н.Ю. Идентичность как модус человеческого бытия. - НГУ, Дніпропетровськ, 2012.-с.

Навчально-методичні роботи:

1.Шабанова Ю.О., Тарасова Н.Ю., Яременко І.А. Історія філософії: сучасні комунікативні вчення / Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2011.- 121 с. (гриф МОН України).- 123 с.

2. Шабанова Ю.О., Тарасова Н.Ю., Дичковська О.Я. Історія української культури / Навчальний посібник. -http://172.16.14.200:1352/lspace/historu_culture /schedule.nsf

3. Тарасова Н.Ю. Методичні рекомендації до виконання модульної роботи з навчальної дисципліни «Культурологія» за вибором студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. / Методичні рекомендації.- http://172.16.14.200:1352/lspace/historu_culture /schedule.nsf

© 2006-2019 Інформація про сайт