Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

CRW_0663.pngПазиніч Юлія Миколаївна

Кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії Державного ВНЗ «НГУ»,

Автор навчального посібника «Психологія» (з грифом МОН), а також понад 70 публікацій в фахових та інших наукових виданнях.

Сфера наукових інтересів: питання політичного розвитку України, політичної культури та політичної свідомості, специфіки українського державотворення, розвитку сучасної вищої освіти в Україні, психології.

Викладає дисципліни «Логіка», «Психологія», «Соціальна психологія», «Педагогіка та психологія» для аспірантів, «Історія вчень про державу і право».

Має подяки прем’єр-міністра України, районної влади та керівництва ДВНЗ «НГУ». У 2008 р. отримала диплом ІІ ступеню конкурсу Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Головного управління освіти і науки «Кращий молодий вчений» (напрям – гуманітарний).

Основні праці:

1. Пазиніч Ю.М. Перспективи розвитку сучасної вищої освіти в Україні (філософсько-правовий аналіз) // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Одеса: Вид-во Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. Ушинського, 2008. - № 2. С.91-94.

2. Пазиніч Ю.М. Світоглядні та організаційні засади реформування сучасної вищої освіти в Україні // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / Теоретичний та науково-методичний часопис. Додаток 3. Том 1. – К., 2008 с.317-322.

3. Пазиніч Ю.М. Політична свідомість як підґрунтя політичної культури України козацької доби // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Соціологія. Філософія. Політологія. Вип. 19. Т.17. №9/2. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпроп.нац.ун-ту. – 2009. – С. 333-341.

4. Пазиніч Ю.М. Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах України в контексті Болонського процесу // Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ, 2009. - № 3-4 (35-36).– с.7-9.

5. Пазиніч Ю.М. Відновлення української державності за гетьмування Б.Хмельницького: світоглядні та організаційні аспекти державотворення // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Вип.24. – Запоріжжя: Просвіта, 2010. – С.8-13.

6. Пазиніч Ю.М., Калюжна Т.М. Психологія / Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет.– 158 с. (гриф МОН України).

© 2006-2019 Інформація про сайт