Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

CRW_0412.jpgГромов Валерій Євгенович

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Автор 40 наукових праць.

Сфера наукових інтересів – проблеми теорії пізнання, світогляду, етики, естетики, релігієзнавства в історики-філософському та культурологічному контексті, які дозволяють побачити людину цілісно, в єдності різноманітних аспектів людського світовідношення.

Викладає дисципліни «Культурологія», «Релігієзнавство», «Філософія», «Філософські проблеми наукового пізнання».

У 1985 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Цілісність і багатоманіття художньої культури та гармонійний розвиток особистості».

У даний період завершує роботу над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня доктора філософських наук.

Основні праці:

1. Громов В.Є. “О единстве научного, художественного и нравственного сознания”,

2. Громов В.Є. “Виды искусства и особенности их воздействия на человека” /В коллективной монографии “Художественная культура и гармоническое развитие личности” – К.: Наукова думка, 1982/.

3. Громов В.Є. “Взаимодействие науки и искусства в контексте развития исторической самодеятельности общества” / В коллективной монографии “Взаимодейтвие науки и искусства и творчество художника”.- К.: Наукова думка, 1988.

4. Громов В.Є. “Понятие художественного” /В коллективной монографии “Художественное в эстетике и в искусстве”. – К.: Наукова думка, 1990/.

© 2006-2019 Інформація про сайт