Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
SPS копия.jpg


ГАРМОНІЯ ЗІ СВІТОМ ПРИХОДИТЬ ЧЕРЕЗ РОЗУМІННЯ СЕБЕ"Тест на виявлення типової стратегії поведінки у конфліктах" 
за посиланням 
https://forms.gle/4nTMNZgeb5GXLBG36


Соціально-психологічна служба НТУ «Дніпровська політехніка», створена в 2008 році, працює на підставі відповідного положення та статуту Університету.

Соціально-психологічна служба НТУ «Дніпровська політехніка» є структурним підрозділом кафедри філософії і педагогіки та підпорядковується ректору університету. 
Служба розташовується в 11 корпусі, ауд. 1.

Напрями діяльності соціально-психологічної служби:

1. Психологічна діагностика (індивідуальна та групова) — соціальне і психологічне вивчення студентів, викладачів і співробітників, психічного розвитку окремих студентів, визначення причин, що ускладнюють особистісний розвиток, навчання та взаємини в колективі; проведення досліджень з актуальних проблем, які виникають у навчальному процесі;

2. Індивідуальне консультування з метою надання психологічної підтримки та допомоги у кризових життєвих ситуаціях, самопізнанні, вирішенні особистісних проблем, налагодженні стосунків, особистісному розвитку, формуванні соціально корисної життєвої перспективи.

3. Психокорекційна та розвивальна робота – здійснення психолого-педагогічних заходів для усунення відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці серед студентів із застосуванням методів психокорекції та загальної психотерапії (короткочасна позитивна психотерапія, когнітивно-поведінкова психотерапія, арт-терапія, тілесно-орієнтована психотерапія);

4. Профілактика – своєчасне попередження відхилень у становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктам у навчально-виховному процесі, формування навичок здорового способу життя; зменшення напруги та запобігання емоційному вигорянню у педагогічному процесі;

5. Корекційні психологічні групи – налагодження комунікації, формування навичок партнерського спілкування,розвиток упевненості у собі, створення психологічного клімату у колективі та командоутворення;

6. Організація та проведення психологічних тренінгів у вигляді групових тренінгових програм, коучінгу, ділових ігор;

7. Психологічна просвіта – підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу – студентів, викладачів, співробітників. Розробка та розповсюдження рекламно – інформаційної продукції про діяльність соціально-психологічної служби.

Основною метою діяльності соціально-психологічної служби є підвищення ефективності навчально-виховного процесу, розвиток і формування зрілої професійно орієнтованої особистості студента за умови збереження психологічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

Завдання соціально-психологічної служби:

1. Надання психологічної допомоги студентам та співробітникам університету у складних життєвих ситуаціях;

2. Сприяння особистісному та професійному розвитку студентів;

3. Створення умов для формування мотивації до навчання, самовиховання і саморозвитку;

4. Формування у студентів та співробітників університету високого рівня психологічної культури;

5. Гуманізація стосунків у студентських і викладацьких колективах;

6. Забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу, створення умов для реалізації особистості та її творчих здібностей;

7. Психологічне забезпечення профілактики конфліктів у студентському середовищі, психологічний супровід студентів, що потребують особливої уваги викладачів, профілактика загострення особистісних проблем та формування девіантної та адиктивної поведінки.

Принципи роботи:

- Етичне ставлення до учасників процесу;

- Повага до практичного матеріалу клієнта та усіх, кого стосується робота;

- Конфіденційність (не поширення відомостей, отриманих у процесі психологічної діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди людині або її оточенню).

Контакти:

Кабінет практичного психолога – корп.11, ауд.1

Години прийому: вівторок 13.00-16.00,

                                    четвер 13.00-17.00

 
На головнуСервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт