Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Хмель.jpg  

 Хміль Тетяна Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і педагогіки НТУ «Дніпровська політехніка». Працює на кафедрі з 2021 р.

 Авторка близько 40-ка наукових публікацій з філософської проблематики, а також публічного управління та адміністрування.

Сфера наукових інтересів: історія філософії, релігієзнавство,  антропологічні основи соціального управління.

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.11«Релігієзнавство» на тему «Проблема духовності в філософсько-релігійному вченні  Лева Силенка» й отримала науковий ступінь кандидата філософських наук. У 2006 році отримала  вчене звання доцента по кафедрі філософії, соціології державного управління.

 Викладає дисципліни: «Ціннісні компетенції фахівця», «Сучасна філософія»,  «Політична філософія», «Філософія політики».

Має подяки Національної академії державного управління України.


Основні праці© 2006-2021 Інформація про сайт