Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Макешина.jpg 

Макєшина Юлія Вікторівна 

  кандидат філософських  наук, доцент. Працює на кафедрі філософії і педагогіки НТУ «Дніпровська політехніка» з 2020  року за сумісництвом. Є автором монографії: «Трансформація феномена материнства в дискурсах  і наративах західноєвропейської некласичної   та постнекласичної     філософії».

 

Є автором монографії «Трансформація феномена материнства в дискурсах і наративах західної некласичної та постнекласичної  філософії». Брала участь у розробці  розділів 3 колективних монографій. Має 80 публікації, з них 75 наукового та 5 навчально-методичного  характеру, у тому числі 23 наукових праць, що опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Має 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Є членом громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Заступник завідувача кафедри соціально-гуманітарних наук ПДАФКіС, відповідальний виконавець з науково-дослідницької роботи кафедри.

У 2017 р. брала участь у науково-педагогічному стажуванні (Словацька  Республіка); 2019/2020 рр.  брала участь у міжнародному стажуванні (Республіка Польща); 2020 р. –  отримала сертифікат з мовної освіти (на рівні В2) з англійської мови.

        Сфера наукових інтересів: гендерні дослідження у філософських теоріях постмодернізму, трансляція ґендерних стереотипів на наукову та освітню сфери.

У 2015 році захистила дисертацію за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії на тему: «Феномен материнства у дискурсах некласичної та постнекласичної західноєвропейської  філософії (історико-філософський аналіз)».

У 2020 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі соціально-гуманітарних наук Придніпровської державної  академії фізичної культури і спорту (ПДАФКіС). 

         Має стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІІІ-IV рівня акредитації 23 роки.

Викладає дисципліни: «Ціннісні компетенції фахівця» (бакалавр), «Політична культура» 052 Політологія (бакалавр),  «Основи гендерної теорії» 033 Філософія (бакалавр).

На попередню сторінку


© 2006-2021 Інформація про сайт