Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Родина.jpgРодіна Юлія Дмитрівна - доцент кафедри філософії і педагогіки НТУ «Дніпровська політехніка».

Сфера наукових інтересів: загальні питання психології, проблеми розвитку особистості у царині освіти, культури, науки та на перетині різних сфер існування, психологія здорового способу життя та удосконалення особистісної саморегуляції, у тому числі у спорті.

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 24.00.01 – Фізична культура і спорт за темою «Удосконалення психологічної підготовки яхтсменів високої кваліфікації методами особистісної саморегуляції» та отримала науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту, Ph.D.

Немедичний психотерапевт, керівник духовно-розвиваючого проекту «Повнота Життя», ведучий-керівник авторських культурних програм.

Викладає дисципліни: «Культура стародавнього сходу» для бакалаврів спеціальності 033 - Філософія, 034- Культурологія; «Етика ділового спілкування», «Самоменеджмент», «Психологія здорового способу життя», Психологія вищої школи для магістрів спеціальності 033 - Філософія, 034- Культурологія.

Досвід практичної роботи за спеціальністю 24 роки.

Є науковим консультантом установ: Дніпропетровське вище училище фізичної культури; спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №5 ім. ЗТУ Н.І. Говорунова; комунальний позакласний навчальний заклад дитячо-юнацька спортивна школа №12; комунальний позакласний навчальний заклад дитячо-юнацька спортивна школа №13; Дніпропетровський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Дніпропетровської обласної ради (відповідно договорам про творчу співпрацю).


© 2006-2021 Інформація про сайт