Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
       
шпітун.jpg
 
Шпітун Іван Іванович, 
кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії і педагогіки 
НТУ «Дніпровська політехніка» з 2021 року. 

     Автор  3 колективних монографій, 1 колективного підручника (з грифом МОН України) та 2 посібників, а також понад 30 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях з філософської та соціально-політичної проблематики.

  Викладає дисципліни «Історія української та світової педагогіки», «Риторика», «Теорія і практика міжкультурної комунікації».

      У 2008 році захистив кандидатську дисертацію з філософії.

  У 2011 отримав вчене звання доцента по кафедрі державного управління та місцевого самоврядування.

  Працюючи в Дніпропетровському регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, викладав ряд основних навчальних курсів: «Методологія сучасного наукового пізнання в галузі державного управління», «Кадрова політика і державна служба», «Основи інформаційно-аналітичної діяльності», активно застосовуючи сучасні форми та методи навчання дорослих Розробив і провадив у викладання в системі короткотермінових курсів підготовки і перепідготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування оригінальні семінари-тренінги «Ефективне використання часу в органах влади», «Ділове спілкування в органах влади».

     Активний учасник ряду проектів за грантами міжнародних організацій, сертифікований тренер за програмою ЄС-ПРООН «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» 

Основні праці

 
© 2006-2021 Інформація про сайт