Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Валерій Петрович

Жижченко Валерій Петрович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і педагогіки НТУ «Дніпровська політехніка». Працює на кафедрі з 1986 року.

Автор підручника з логіки (2019 рік), близько 20-ти наукових публікацій з філософської проблематики.

Сфера наукових інтересів: історія філософії, зокрема українська філософія, логіка, релігієзнавство.

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії на тему «Концепція «спорідненої праці» у філософії Г. С. Сковороди та її культурно-історичне місце» й отримав науковий ступінь кандидата філософських наук.

У 1991 р. отримав Вчене звання доцента по кафедрі філософії.

Викладає дисципліни: «Філософія», «Логіка», «Релігієзнавство», «Основи аргументації», «Ціннісні компетенції фахівця», «Історія української філософії»

Має подяки керівництва НТУ «Дніпровська політехніка».E-mail: leben@ua.fm


 


© 2006-2021 Інформація про сайт