Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Kozynets.png 

Козинець Інна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і педагогіки НТУ «Дніпровська політехніка», «Відмінник освіти України» (1999).

Внутрішній аудитор системи управління якістю (ІSO 9000:2009).

Працює на кафедрі філософії і педагогіки з вересня 2019 року.

Автор понад 100 наукових публікацій з філологічної та педагогічної проблематики.

Учасник професійних об’єднаннях за спеціальністю:

1. Член обласного об’єднання викладачів української мови та літератури Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (довідка №13/3-24 від 02.07.2018);

2. Член Асоціації політичних психологів (членський квиток № 355).

Сфера наукових інтересів: загальні питання педагогіки вищої школи, методика професійної освіти; мовна підготовка та мовленнєва компетентність іноземних студентів; актуальні питання забезпечення якості вищої освіти.

2014 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04-теорія і методика професійної освіти на тему «Педагогічні умови методичної підготовки викладачів економічних дисциплін у вищих навчальних закладах»

2016 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі гуманітарних дисциплін

 Викладає дисципліни: «Педагогіка професійної освіти», «Дидактика професійної освіти» для бакалаврів спеціальності 015 «Професійна освіта (спеціалізація 015.35 Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин)»; «Педагогіка» для бакалаврів спеціальності 033 Філософія; «Етика ділового спілкування» для бакалаврів спеціальності 081 «Право»; «Педагогіка вищої школи», «Забезпечення якості вищої освіти», для магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».


Основні праці


E-mail: innarudik2016@gmail.com


На попередню сторінку


© 2006-2021 Інформація про сайт