Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Osipov.jpgОсипов Анатолій Олександрович –  доктор філософських наук, професор кафедри філософії  і педагогіки. Працює на кафедрі з 2018 року. Автор   2 монографій, 2 навчальних посібників, а також понад 90 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях з філософської культурологічної та педагогічної проблематики.

Науковий керівник 1 захищеної кандидатської дисертації за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія і філософія культури».

Сфера наукових інтересів: філософська антропологія, феноменологія, екзистенціалізм, психологія, психотерапія, актуальні питання духовності.

У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.01 – феноменологія, гносеологія «Формування засобів комунікації та їх взаємозв’язок у виразі змісту свідомості» та отримав науковий ступінь  кандидата філософських наук.

У 1992 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі суспільних наук.

У 2010 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.04філософська антропологія і філософія культури на тему: «Тілесність і символ у духовних практиках» та отримав науковий ступень доктора філософських наук.

У 2014 р. отримав вчене звання професора по кафедрі політології, соціології та гуманітарних наук.

 

Викладає дисципліни: «Педагогічна антропологія», «Філософія освіти та виховання», «Філософська антропологія», «Методологія гуманітарних наук», «Історія європейської філософії (Німецька ідеалістична філософія)», «Культура духовного вдосконалення особистості». 


Основні праці


E-mail: anatolosipova2@gmail.com


На попередню сторінку© 2006-2021 Інформація про сайт