Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
CRW_0398.jpg

Захарчук Олексій Феліксович кандидат філософських наук, доцент, заступник завідувача кафедри філософії і педагогіки, доцент кафедри, вчений секретар Інституту гуманітарних та соціальних наук.

У 2000 р – Закінчив Дніпропетровський державний університет ім. О. Гончара за спеціальності «Політологія» (HP № 13844729 від 30.06.2000 р. Спеціальність «Політологія», Кваліфікація – «Політолог, викладач суспільно-гуманітарних дисциплін»).

З 2000 р. працює на кафедрі філософії і педагогіки НТУ «Дніпровська політехніка».

У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії на тему: «Концепція суспільства в соціально-філософських поглядах Ф. Ніцше».

Науковий ступінь: Кандидат філософських наук (Диплом: ДК № 002610 від 22.12.2011р., спеціальність - 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії, тема дисертації: «Концепція суспільства в соціально-філософських поглядах Ф.Ніцше»)

Вчене звання: Доцент по кафедри філософії і педагогіки (Атестат 12ДЦ №041988 від 28.04.2015р.)

Підвищення кваліфікації:

Отримання вченого звання доцента. Атестат доцента 12ДЦ № 041988 від 28 квітня 2015 р.

Науково-практичний та методико-педагогічний онлайн-курс та участь у Міжнародній науковій конференції з 2 по 17 листопада 2017 р.

Автор 25 наукових праць з філософської проблематики

Сфера наукових інтересів: некласична західна філософія ХІХ – ХХІ ст., актуальні питання соціальної філософії.

Викладає дисципліни: «Ціннісні компетенції фахівця», «Некласична філософія другої половини ХІХ ст. - початку ХХ ст.», «Філософія культури», «Вступ до спеціальності», «Соціальна філософія»

Має подяки керівництва НТУ «Дніпровська політехніка».


Наукометричні профілі:

ORCID iD 
© 2006-2021 Інформація про сайт