Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Публікації у фахових виданнях з педагогічної проблематики:


1. Шабанова Ю.О. Сучасна парадигма освіти. / Вісник Дніпропетровського університету. Філософія.Соціологія.Політологія. Випуск 15. – Дн-ськ: ДНУ, 2007.– С. 117-121.

2. Шабанова Ю.А. Методологические основы современного высшего образования. / „Сучасні проблеми науки та освіти”. – Харків, – 2007. – С.207.

3. Шабанова Ю.А. Европейские тенденции развития инженерного образования. / Вісник Дніпропетровського університету. Філософія.Соціологія. Політологія. Випуск 17. – Дн-ськ: ДНУ, 2007. – С. 87-93.

4. Шабанова Ю.О.Перспективи вітчизняної інженерної педагогіки (в контексті європейських тенденцій розвитку вищої технічної освіти). / Науковий вісник НГУ. 2009, № 2. – С.3-7.

5. Шабанова Ю.О. Гуманна педагогіка як антропологічний проект оптимізації навчання в вищій школі. / Особистісні виміри становлення нової парадигми сучасної української освіти. Монографія. – Дн-вськ: Видавництво Маковецький, 2010. – С.113-124.

6. Шабанова Ю.А. Гуманная педагогика как концептуальная основа высшего образования. / Традиції та інновації в науці та освіті XXI століття. – Одеса: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К.Д.Ушинського», 2010. С. 58-61.

7. Шабанова Ю.О. Духовний аспект управління наукою. / На шляху до синтезу філософії, релігії і науки. «Філософські наукові та релігійні аспекти управлінської діяльності». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 6-8.

8. Шабанова Ю.О. Механізми державного управління інноваційним розвитком вищої освіти. / Управління в освіті. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С.342- 344.

9. Шабанова Ю.О. Сучасна університетська освіта: етико-компетентнісний вимір / Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Випуск 2. – Дн.-вськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С.448-455.

10. Шабанова Ю.О. Управління сучасною наукою: духовно-ціннісний вимір. Науковий вісник НГУ. 2012 р. №1. С.132-137.

11.Шабанова Ю.О. Інженерна педагогіка в Гірничому університеті: світовий виклик сучасної вищої освіті /Вища школа №10/2012 –С.117-120.

12. Шабанова Ю.О. Особистісний вимір менеджменту науки / Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін в контексті вимог ринку праці: матеріали Всеукра. наук.-практ. конф. 11-12 квітня 2013 р.Т 2. – Дніпропетровськ:Біла К.О., 2013. – С.66-68.

13. Шабанова Ю.О. Практична підготовка та стажування. Методичне забезпечення для студентів магістратури спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи / Д.: НГУ, 2013. – 28.

14. Шабанова Ю.О., Осипов А.О. Сутність і принципи гуманної педагогіки вищої школи / Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка и психологія. Педагогічні науки, 2 (8) 2014. – С. 123-13.На попередню сторінку


© 2006-2021 Інформація про сайт