Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Shchelkunov.jpg Щелкунов Антон Олексійович - кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії і педагогіки, заступник завідувача кафедри з методичної роботи, на кафедрі працює з 2015 року.

Автор 30 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях з філософської, культурологічної та історичної проблематики.

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.00.07 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни та отримав науковий ступінь кандидата історичних наук.Викладає дисципліни: "Ціннісні компетенції фахівця", «Освітні вимірювання», «Релігієзнавство», «Філософія історії та історіософія», «Культура повсякденності».Наукометричні профілі:

ORCID iD

Google Академія

Scopus profile


Основні праці


E-mail: shchelkunov.a.o@nmu.one


На попередню сторінку 
© 2006-2021 Інформація про сайт