Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Спеціальність 133 - Галузеве машинобудування, освітній рівень підготовки - бакалавр
Спеціальніть 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка


© 2006-2021 Інформація про сайт