Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Timetable: counseling (January 2017)

Curriculum

Methodical recommendations on how to achieve progress in learning philosophical disciplines for students at State HEI “National Mining University”
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Філософія» для бакалаврів усіх спеціальностей
Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія);
Методичні рекомендації щодо
написання рефератів;
Тематика
індивідуальних робіт;
Теми контрольних робіт із філософії для заочної форми навчання;
Тестове завдання з філософії;
Відповідність оцінок 12-бальної шкали і 4-бальної вітчизняної шкали;
Питання до іспиту;
Питання до модульної контрольної роботи;
Комплексна контрольна робота;
зразки відповідей до ККР;

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Світова та українська культура» для бакалаврів усіх спеціальностей
Список питань для підготовки до іспиту з дисципліни «Cвітова та українська культура» для студентів денної форми навчання
Питання для підготовки до складання іспиту з дисципліни «Світова та українська культура» для заочної форми навчання
Питання до самоопрацювання змістовних тем з дисципліни «Світова та українська культура»
Список літератури з дисципліни «Світова та українська культура» для денної й заочної форм навчання
Теми індивідуальних робіт з дисципліни «Світова та українська культура» для денної форми навчання
Теми контрольних робіт з дисципліни «Світова та українська культура» для студентів заочної форми навчання

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Філософські проблеми наукових досліджень» для магістрів всіх cпеціальностей

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Філософія науки та основи наукової етики» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня «Доктор філософії»


МАГІСТРАТУРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 01 "НАУКИ ПРО ОСВІТУ". СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 011 "ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ"

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Теоретичні основи освітнього процесу і педагогіки" для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Філософсько-методологічні основи наукових досліджень» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту»
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Іноземна мова для професійного спрямування» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту»
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Соціально-психологічні основи педагогіки у вищій освіті» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту» Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Педагогіка вищої школи» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту» Методичне забезпечення самостійної підготовки студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Системний підхід до забезпечення якості вищої освіти» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту» спеціалізація Педагогіка вищої школи» Методичне забезпечення самостійної підготовки студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Освітні вимірювання» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту»Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Управління навчально-виховним процесом вищого навчального закладу» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту» Методичне забезпечення самостійної підготовки студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інформаційні технології в освіті» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту» Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вибором студента “Риторика

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інноваційні форми і методи навчання» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Педагогічна етика» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту» Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Основи демократії" для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту"
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

Методичне забезпечення
практичної підготовки та стажування

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботиДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТА

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента «Арт-студії. Мистецтво про людину та світ»
Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія) для студентів денної форми навчання для всіх спеціальностей і розраховані на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста.
Методичні рекомендації щодо написання рефератів з гуманітарних дисциплін (психологія, релігієзнавство, філософія, культурологія), які викладаються в технічному ВУЗі. Для студентів усіх спеціальностей

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента "Естетика"

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента "
Етика ділового спілкування"
Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія) для студентів денної форми навчання для всіх спеціальностей і розраховані на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста
Методичні рекомендації щодо
написання рефератів з гуманітарних дисциплін (психологія, релігієзнавство, філософія, культурологія), які викладаються в технічному ВУЗІ. Для студентів усіх спеціальностей

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента "Конфліктологія"
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента
Культурологія
Зміст курсу УЗК
Склад залікових
модулів дисципліни «Культурологія» та розподіл часу на їх засвоєння
Питання до
контрольних робіт
Спеціальна література

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента «Логіка»
Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія) для студентів денної форми навчання для всіх cпеціальностей і розраховані на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста
Методичні рекомендації щодо написання рефератів з гуманітарних дисциплін (психологія, релігієзнавство, філософія, культурологія), які викладаються в технічному
ВУЗІ. Для студентів усіх спеціальностей

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента "Основи демократії"
Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія) для студентів денної форми навчання для всіх cпеціальностей і розраховані на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста
Методичні рекомендації щодо написання рефератів з гуманітарних дисциплін (психологія, релігієзнавство, філософія, культурологія), які викладаються в технічному ВУЗІ. Для студентів усіх спеціальностей.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента "Психологія"

Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія) для студентів денної форми навчання для всіх спеціальностей і розраховані на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента "Релігієзнавство"
Методичне забезпечення для написання рефератів
Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія) для студентів денної форми навчання для всіх спеціальностей і розраховані на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста.
Питання до заліку з релігієзнавства

Теми рефератів з релігієзнавства

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента "Соціальна психологія" Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія) для студентів денної форми навчання для всіх спеціальностей і розраховані на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста.
Методичні рекомендації щодо написання рефератів з гуманітарних дисциплін (психологія, релігієзнавство, філософія, культурологія),
які викладаються в технічному ВУЗІ. Для студентів усіх спеціальностей.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вибором студента “
Риторика
Допоміжні матеріали 


Робочі програми дисциплін за вибором
Навчальні компетенції як чинник успішного навчання
Логіка
Арт-студії. Мистецтво про людину та світ
Естетика
Етика ділового спілкування
Конфліктологія
Основи демократії
Психологія
Релігієзнавство
Соціальна психологія
РиторикаПодано мету та завдання, програмний зміст, питання до
контрольних заходів, список рекомендованої літератури для опанування
філософськими дисциплінами і підготовки до складання заліків та іспитів студентами всіх спеціальностей

Методичні рекомендації з дисципліни "Філософія" для виконання контрольних та індивідуальних завдань (О.Ф. Захарчук, О.М. Ярош)
Методичні рекомендації з дисципліни "Релігієзнавство" для виконання контрольних та індивідуальних завдань (О.Ф. Захарчук, О.М. Ярош)
Методичні рекомендації з дисципліни "Риторика" для виконання контрольних та індивідуальних завдань (О.М. Ярош, О.Ф. Захарчук)

Етика (PDF)
Філософія (PDF)
Філософія права (PDF)
Філософські проблеми наукового пізнання
(PDF)
Історія вчень про державу та право
(PDF)
Культурологія
(PDF)
Логіка
(PDF)
Методика викладання у вищій школі
(PDF)
Основи демократії
(PDF)
Педагогіка вищої школи
(PDF)
Психологія
(PDF)
Риторика
(PDF)
Юридична психологія
(PDF)


Філософія (теми лекцій, практичних занять та література. Викладач: к. філос. н., доц. кафедри Жадяєв Денис Володимирович) (pdf)

Питання до іспиту "Філософія" (pdf)  (викладач: Жадяєв Денис Володимирович)
Питання до іспиту для студентів ІЗО з дисципліни "Філософія" (викладач: Жадяєв Денис Володимирович)  (pdf)

Philosophy (теми лекцій, практичних занять та література для студентів, які вивчають дисципліну "філософія" на англійській мові. Викладач: к. філос. н., доц. Жадяєв Денис Володимирович) (pdf)

Етика ділового спілкування: теми лекцій, семінарів та література для студентів денного відділення. Викладач: Жадяєв Денис Володимирович (pdf)

Етика та ділового спілкування (ІЗО) (питання та література для підготовки до складання модульного контролю для студентів заочного відділення). Викладач: Жадяєв Денис Володимирович 

Зразок оформлення титульної сторінки для оформлення контрольних, індивідуальних робіт, рефератів  (ІЗО)  


Педагогіка вищої школи: методичне забезпечення практичної підготовки та стажування- pdf Педагогічна етика: конспект лекцій


МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН для студентів всіх спеціальностей, які навчаються екстерном pdf (Титульний лист) pdf
Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія) pdf
Методичні рекомендації щодо написання рефератів pdf
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 13 ПП «ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ» pdf


Культурологія: Діагностика поточного контролю (завдання для самостійної роботи) pdf
Культурологія: список ілюстрацій для модульного контролю pdf
Методичні рекомендації до виконання модульної роботи з курсу «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання pdf
Культурологія: питання до модульного контролю pdf
Культурологія: зміст курсу pdf
Культурологія: спеціальна література pdf


Логіка: навчальна програма pdf
Логіка: методичні рекомендації до семінарів pdf
Логіка: методичне забезпечення для заочників pdf
Методичні рекомендації щодо написання рефератів pdf
Логіка: робоча програма pdfПсихологія: навчальна програма pdf
Психологія: робоча програма pdf
Філософські проблеми наукових досліджень: робоча програма (2013) - pdf
Філософські проблеми наукового пізнання: стандарт вищої освіти (2012) - pdfМетодологія наукового пізнання: контрольна робота (пояснення) - pdf
Методологія наукового пізнання: питання до заліку - pdf
 

Вгору1. Блєднов І.Ф. Некоторые методологические аспекты взаимодействия биологического и социального в генетике человека (68-74) Сб. Философские вопросы медицины и биологии

2. Блєднов І.Ф. К вопросу о некоторых методологических проблемах основ познания антропогенетики. – Сб. Актуальные методологические вопросы современной медицины. Днепропетровск, 1986г., - с.24-33

3. Блєднов І.Ф. Тропами мудрости Платона. – Гуманітарний журнал. – НГУ, Днепропетровск 2007г., - с. 64-71

4. Блєднов І.Ф. Философия антропогенетики.- Гуманітарний журнал.- НГУ, Днепропетровск, 2011.-с.64-79

5. Блєднов І.Ф. Социально-этические проблемы генетики человека.- Філософсько-педагогічні аспекти формування свідомості технічної інтелігенції.. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,10 березня 2011 р., Красноармійськ, 2011.- 15-19

6. Блєднов І.Ф. Лермонтов. Філософія художньої творчості. - Матеріали Всеукраїнських філософських читань 25 листопада 2011 р., - НГУ, 2011.- с.55-66

7. Блєднов І.Ф. М.Ю.Лермонтов. Философия и судьба. Філософсько-педагогічні аспекти формування свідомості технічної інтелігенції. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Красноармійськ, 2012, - с.13-18.

8. І.Ф.Блєднов. ДЕЯКІ ІДЕЇ ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ І ЇХ МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВИКЛАДАННІ ФІЛОСОФІЇ.

9. И.Ф. Бледнов. ФИЛОСОФСКО-ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО

10. Бледнов И.Ф.ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ В.П.ЭФРОИМСОНА О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГЕНЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ СПОСОБНОСТЕЙ

Блєднов І.Ф. Контрольні питання до колоквіуму по філософії по І розділу (модульне завдання)


Блєднов І.Ф. ФІЛОСОФІЯ: Методичні розробки семінарських занять
для студентів


Блєднов І.Ф. Робоча програма навчальної дисципліни нормативна дисципліна «Філософія»

Блєднов І.Ф. Контрольні питання до колоквіуму по філософії по І розділу (модульне завдання) - pdf

Питання для екзамену з дисципліни "Філософія" для студентів Державного ВНЗ "Національний гірничий університет" та зразки відповідей.

Модульні завдання з курсу релігієзнавства для студентів ІІ курсу НГУ Склав доцент Блєднов І.Ф. (2007-2008 навч. рік) - pdf

Рекомендації щодо підготовки занять з дисципліни «Релігієзнавство» - pdf

Скорочені змістовні відповіді на запитання з екзаменаційних білетів 2007-2008 навчальний рік - pdf


Робоча програма дисципліни «Філософія (релігієзнавство)»
Напрям спеціальності – Факультет інформаційних технологій
Спеціальність – АГ-06, АТ-06, МЕ-06.
Викладач – доц. Блєднов І.Ф. - pdf

Робоча програма дисципліни “Філософія (релігієзнавство)”
Напрям спеціальності – 050702 Електротехніка
Спеціальність – АУ-06-1, АУР-06
Викладач – доц. Блєднов І.Ф. - pdf

Робоча програма дисципліни «Філософія (релігієзнавство)»
Напрям спеціальності – 050702 Електротехніка
Спеціальність – ЕПм-06-1, ЕПг-06-1
Викладач – доц. Блєднов І.Ф. - pdf

Робоча програма дисципліни «Філософія (релігієзнавство)»
Напрям спеціальності – 209 Захист інформаційних технологій
Спеціальність – ЗС-06-1,2
Викладач – доц. Блєднов І.Ф. - pdf

Робоча програма дисципліни «Філософія (релігієзнавство)»
Напрям спеціальності – 050702 Електротехніка
Спеціальність – МВ-06
Викладач – доц. Блєднов І.Ф. - pdf

Робоча програма дисципліни «Філософія (релігієзнавство)»
Напрям спеціальності – 215 Телекомунікації
Спеціальність – ТС-06, СА-06
Викладач – доц. Блєднов І.Ф. - pdf

Модульні завдання з курсу релігієзнавства
для студентів ІІ курсу НГУ (частина 1) - pdf

Модульні завдання з курсу релігієзнавства
для студентів ІІ курсу НГУ (частина 2) - pdf


Релігієзнавство: змістовний модуль

ВгоруПриходько В.В., Кузьминський В.П. Креативна валеологія
Приходько В.В. СТРАТЕГІЯ РЕФОРМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Монографія
Вілянський В.М.,Висоцька О.Є., Приходько В.В. Будівництво власного здоров’я: від філософії до практики. Навчальний посібник
Вілянський В.М., Приходько В.В., Чернігівська С.А. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ ЗДОРОВЯ’М (в аспекті непрофесійної фізкультурної освіти студентів)
Приходько В.В., В.Г.Вікторов В.Г. ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Приходько В.В., Малий В.В., Галацька В.Л., Мироненко М.О., СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ З ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ


 
     
© 2006-2019 Інформація про сайт