Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Правила прийому до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» в 2019 році зі змінами

Розклад консультацій (Січень 2018)
Розклад занять

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Філософія» для бакалаврів усіх спеціальностей
Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія);
Методичні рекомендації щодо 
написання рефератів;
Тематика 
індивідуальних робіт;
Теми контрольних робіт із філософії для заочної форми навчання; 
Тестове завдання з філософії;
Відповідність оцінок 12-бальної шкали і 4-бальної вітчизняної шкали;
Питання до іспиту;
Питання до модульної контрольної роботи; 
Комплексна контрольна робота;
зразки відповідей до ККР;         

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Світова та українська культура» для бакалаврів усіх спеціальностей
Список питань для підготовки до іспиту з дисципліни «Cвітова та українська культура» для студентів денної форми навчання
Питання для підготовки до складання іспиту з дисципліни «Світова та українська культура» для заочної форми навчання
Питання до самоопрацювання змістовних тем з дисципліни «Світова та українська культура»
Список літератури з дисципліни «Світова та українська культура» для денної й заочної форм навчання
Теми індивідуальних робіт з дисципліни «Світова та українська культура» для денної форми навчання
Теми контрольних робіт з дисципліни «Світова та українська культура» для студентів заочної форми навчання

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Філософські проблеми наукових досліджень» для магістрів всіх cпеціальностей

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Філософія науки та основи наукової етики» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня «Доктор філософії»


МАГІСТРАТУРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 01 "ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ". СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 011 "ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ (ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ Менеджер, керівник установ, організацій та їх підрозділів (в сфері освіти та виробничого навчання)


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ (ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ 231 Викладач університетів і вищих навчальних закладів)


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Теоретичні основи освітнього процесу і педагогіки" для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Філософсько-методологічні основи наукових досліджень» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту»
 
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Іноземна мова для професійного спрямування» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту» 
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Соціально-психологічні основи педагогіки у вищій освіті» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту» Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Педагогіка вищої школи» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту» Методичне забезпечення самостійної підготовки студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Системний підхід до забезпечення якості вищої освіти» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту» спеціалізація Педагогіка вищої школи» Методичне забезпечення самостійної підготовки студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Освітні вимірювання» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту»Методичне забезпечення самостійної роботи студентів      

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Управління навчально-виховним процесом вищого навчального закладу» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту»  Методичне забезпечення самостійної підготовки студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інформаційні технології в освіті» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту» Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вибором студента “Риторика”     

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інноваційні форми і методи навчання» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Педагогічна етика» для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту» Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Основи демократії" для магістрів спеціальності 011 «Науки про освіту" 
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

Методичне забезпечення 
практичної підготовки та стажування

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботиДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТА

CAD-shadow-3---Копія-ук.jpg


Етика ділового спілкування.JPG


Етика ділового спілкування

Хочеш почуватися комфортно не тільки серед технологій, а
й серед людей? Дисципліна «Етика ділового спілкування» забезпечить тебе знанням
багатьох тонкощів спілкування у сучасному суспільстві не тільки України, а й
країн Заходу та Сходу:

- ділові зустрічі;

- ділове листування та електронна пошта;

- як «читати» рухи та жести співрозмовника?

- як скласти резюме (CV)?

- службовий етикет;

- dress code;

- імідж та діловий
стиль;

- особливості національних правил етикету.Естетика.JPGЕСТЕТИКА

Витончений світ мистецтва в багатоманітті напрямків та стилів як відображення гармонії всесвіту та глибин душевної краси людини.

Вивчаючи естетику ти не тільки розшириш свій культурний обрій, а й отримаєш всі можливості стати істинно інтелігентною та освіченою людиною, що не загубиться в чарівних лабіринтах елітарної культури.


Арт-студії

Various-Cultures.jpgХочеш дізнатися, що заперечувала Душа на суді
Озіриса в Залі Двох Маат?

В чому таємниця «Вітрувіанської людини» Леонардо да
Вінчи?

Що наснилося Галі - дружині Сальвадора Далі - під час польоту джмеля
над спілим гранатом
?

Обери для вивчення предмет «Арт-студії»!
Саме тут ти здійсниш захоплюючу відео-мандрівку таємничими сторінками давніх
культурних цивілізацій світу, відвідаєш прем’єри культових балетних та оперних
вистав, станеш співучасником пересувних арт-виставок за участю відомих художників, поетів, композиторів України в Центрі
естетичного розвитку кафедри філософії НГУ!

ARS LONGA –
VITA BREVIS!


РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
Релігієзнавство.JPG

Релігієзнавство – це дисципліна, що надає можливість поринути в світ різноманіття релігійних поглядів, вчень, конфесій. Релігієзнавство – це зустріч релігії, науки та людини.
ЛОГІКА
Логіка.JPG

Строгість мислення, вміння грамотно аргументувати свої думки, бачити помилки в міркуваннях своїх оппонентів і правильно їх кваліфікувати - усе це результати вивчення науки "Логіка"!

Психологія.jpgПСИХОЛОГІЯ

Познайомся з собою! Вивчення психології допомагає краще розуміти себе та інших людей, надає можливість розібратися у власних почуттях та душі.
Ласкаво просимо у світ психології!Rhetorik.jpgРИТОРИКА

Риторика - мистецтво говорити, бути почутим і зрозумілим. Риторика пропонує навики переконливої презентації, успішних переговорів, яскравих виступів.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента «Арт-студії. Мистецтво про людину та світ»
Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія) для студентів денної форми навчання для всіх спеціальностей і розраховані на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста.
Методичні рекомендації щодо написання рефератів з гуманітарних дисциплін (психологія, релігієзнавство, філософія, культурологія), які викладаються в технічному ВУЗі. Для студентів усіх спеціальностей

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента "Естетика"

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента "
Етика ділового спілкування"
Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія) для студентів денної форми навчання для всіх спеціальностей і розраховані на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста
Методичні рекомендації щодо
написання рефератів з гуманітарних дисциплін (психологія, релігієзнавство, філософія, культурологія), які викладаються в технічному ВУЗІ. Для студентів усіх спеціальностей

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента "Конфліктологія"
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента
Культурологія
Зміст курсу УЗК
Склад залікових
модулів дисципліни «Культурологія» та розподіл часу на їх засвоєння
Питання до
контрольних робіт
Спеціальна література

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента «Логіка»
Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія) для студентів денної форми навчання для всіх cпеціальностей і розраховані на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста
Методичні рекомендації щодо написання рефератів з гуманітарних дисциплін (психологія, релігієзнавство, філософія, культурологія), які викладаються в технічному
ВУЗІ. Для студентів усіх спеціальностей

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента "Основи демократії"
Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія) для студентів денної форми навчання для всіх cпеціальностей і розраховані на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста
Методичні рекомендації щодо написання рефератів з гуманітарних дисциплін (психологія, релігієзнавство, філософія, культурологія), які викладаються в технічному ВУЗІ. Для студентів усіх спеціальностей.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента "Психологія"

Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія) для студентів денної форми навчання для всіх спеціальностей і розраховані на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента "Релігієзнавство"
Методичне забезпечення для написання рефератів
Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія) для студентів денної форми навчання для всіх спеціальностей і розраховані на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста.
Питання до заліку з релігієзнавства

Теми рефератів з релігієзнавства

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вільним вибором студента "Соціальна психологія" Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія) для студентів денної форми навчання для всіх спеціальностей і розраховані на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста.
Методичні рекомендації щодо написання рефератів з гуманітарних дисциплін (психологія, релігієзнавство, філософія, культурологія),
які викладаються в технічному ВУЗІ. Для студентів усіх спеціальностей.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за вибором студента “
Риторика


Подано мету та завдання, програмний зміст, питання до
контрольних заходів, список рекомендованої літератури для опанування
філософських дисциплін і підготовки до складання заліків та іспитів студентами всіх спеціальностей

Методичні рекомендації з дисципліни "Філософія" для виконання контрольних та індивідуальних завдань (О.Ф. Захарчук, О.М. Ярош)
Методичні рекомендації з дисципліни "Релігієзнавство" для виконання контрольних та індивідуальних завдань (О.Ф. Захарчук, О.М. Ярош)
Методичні рекомендації з дисципліни "Риторика" для виконання контрольних та індивідуальних завдань (О.М. Ярош, О.Ф. Захарчук)


Етика (PDF)
Філософія (PDF)
Філософія права (PDF)
Філософські проблеми наукового пізнання
(PDF)
Історія вчень про державу та право
(PDF)
Культурологія
(PDF)
Логіка
(PDF)
Методика викладання у вищій школі
(PDF)
Основи демократії
(PDF)
Педагогіка вищої школи
(PDF)
Психологія
(PDF)
Риторика
(PDF)
Юридична психологія
(PDF)


Педагогіка вищої школи: методичне забезпечення практичної підготовки та стажування- pdf Педагогічна етика: конспект лекцій


МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН для студентів всіх спеціальностей, які навчаються екстерном pdf (Титульний лист) pdf
Методичні рекомендації щодо підготовки та участі в семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін (філософія, релігієзнавство, УЗК, психологія) pdf
Методичні рекомендації щодо написання рефератів pdf
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 13 ПП «ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ» pdf


Культурологія: Діагностика поточного контролю (завдання для самостійної роботи) pdf
Культурологія: список ілюстрацій для модульного контролю pdf
Методичні рекомендації до виконання модульної роботи з курсу «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання pdf
Культурологія: питання до модульного контролю pdf
Культурологія: зміст курсу pdf
Культурологія: спеціальна література pdf


Логіка: навчальна програма pdf
Логіка: методичні рекомендації до семінарів pdf
Логіка: методичне забезпечення для заочників pdf
Методичні рекомендації щодо написання рефератів pdf
Логіка: робоча програма pdfПсихологія: навчальна програма pdf
Психологія: робоча програма pdf
Філософські проблеми наукових досліджень: робоча програма (2013) - pdf
Філософські проблеми наукового пізнання: стандарт вищої освіти (2012) - pdfМетодологія наукового пізнання: контрольна робота (пояснення) - pdf

Методологія наукового пізнання: питання до заліку - pdf


Приходько В.В., Кузьминський В.П. Креативна валеологія

Приходько В.В. СТРАТЕГІЯ РЕФОРМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Монографія
Вілянський В.М.,Висоцька О.Є., Приходько В.В. Будівництво власного здоров’я: від філософії до практики. Навчальний посібник
Вілянський В.М., Приходько В.В., Чернігівська С.А. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ ЗДОРОВЯ’М (в аспекті непрофесійної фізкультурної освіти студентів)
Приходько В.В., В.Г.Вікторов В.Г. ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Приходько В.В., Малий В.В., Галацька В.Л., Мироненко М.О., СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ З ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ


 
     
© 2006-2019 Інформація про сайт