Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
CRW_0663.pngПазиніч Юлія Миколаївна - доцент кафедри філософії і педагогіки, кандидат політичних наук, доцент. Працює в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» на кафедрі філософії з 2000 р. на посадах асистента, старшого викладача, доцента, в тому числі за сумісництвом в Міжгалузевому навчально-наукового інституті безперервної очно-дистанційної освіти на посаді заступника директора.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2008 р. присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю політичні інститути і процеси (ДК № 045825), у 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії (12ДЦ № 027045).

Наукова діяльність спрямована на дослідження психологічної проблематики, питань розвитку сучасної вищої освіти в Україні, специфіки українського державотворення, політичного розвитку України тощо.

Автор навчального посібника з Психології (з грифом МОН), понад 80 наукових публікацій, в тому числі опублікованих англійською мовою за кордоном (в Бельгії, Швейцарії, Польщі тощо), в тому числі статті, що індексується наукометричною базою даних Scopus.

Бере участь в реалізації 2-х міжнародних проектах за програмою Горизонт – 2020, а також в рамках реалізації європейської академічної мобільності є співорганізатором міжнародних освітніх стажувань для українських науковців та студентів.

Викладає дисциплін: «Психологія», «Соціальна психологія», «Психологія управління», «Соціально-психологічні основи педагогіки», «Історія вчень про державу і право», «Політична психологія», «Польська мова як друга іноземна».

Державні та галузеві нагороди України:

- Подяка Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради (2005 р.);

- Грамота Головного управління освіти і науки облдержадміністрації (2007 р.);

- Диплом ІІ ступеню Дніпропетровської обласної державної адміністрації «Кращий молодий вчений» (2008 р.);

- Подяка прем'єр-міністра України (2009 р.);

- Почесний диплом університету (2014 р.);

- Подяка ректора університету (2015 р.);

- Пам’ятна срібна медаль університету (2016);

- Почесна грамота Національної академії педагогічних наук (2019);

- Почесний диплом університету (2021 р.). 

 

Наукометричні профілі:

ORCID iD

Google Академія

Scopus profile

© 2006-2021 Інформація про сайт