Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Матвеева К.jpg

   Матвєєва Катерина Вікторівна   аспірантка Київського національного університету  культури і мистецтв, асистент кафедри філософії і педагогіки НТУ «Дніпровська політехніка» з 2021 року. 

   У 2011 р. закінчила Дніпропетровський Національний Університет імені О. Гончара,  за спеціальності «Психологія» – Спеціаліст;

  З 2011- 2019 рр. – керівник зразкового хореографічного колективу «Перлина»  (м. Дніпро);

  У 2017 р. закінчила Київський Університет культури і мистецтв, спеціальність  «Хореографія» –  Бакалавр;

    У 2019 р. закінчила Київський університет культури, «Хореографія» – Магістр;

   З 2019 р. – дотепер – аспірантка кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного університет культури і мистецтв (спеціальність 034 «Культурологія»). Триває робота над дисертаційним дослідженням на тему: «Феномен культурної традиції в контексті розвитку українського драматичного театру: від генетичних джерел до актуальних трансформацій  української сцени ХХ – початку ХХІ століть», захист планується в 2023 році;

   З 2019 р. - член Національної спілки театральних діячів України;

   З 2020 р. - асоційований член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України;

  З 2021 році - організатор і модератор щорічного Всеукраїнського форуму молодих вчених «Наукова весна 2021. Культура і мистецтво в сучасному світі»;

 

  Сфера наукових інтересів: проблеми соціальної культурології, національної ідентичності та культури, естетика, культурна дипломатія, явище традицій в театральній культурі, цифровізація культури, синергія ароматерапії та хореографії, психофізіологічна реабілітація.

   Автор близько 25 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних фахових наукових виданнях, збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, форумів, семінарів з культурологічної проблематики.

 

    Викладає дисципліни: «Ціннісні компетентності фахівця», «Естетика», «Масова культура».


     Основні праці

    Наукометричні профілі:

     https://orcid.org/0000-0002-9245-5373 ;

    https://scholar.google.com.ua/citations?user=xk5Gf7QAAAAJ&hl=uk

 

     E-mail: kmatvieieva@ukr.net, kmatvieieva@gmail.com

© 2006-2021 Інформація про сайт