Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
  JA.jpg  Шабанова Юлія Олександрівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії і педагогіки НТУ «Дніпровська політехніка» з 2001 року.

«Відмінник освіти України» (2005 р.).

Заслужений працівник освіти України (2017).

Член  Міжнародної асоціації гуманітаріїв,
Член Українського товариства релігієзнавців

       Член Міжнародного теософського товариства (Адьяр)

Працює на кафедрі з 1997 року, завідувач кафедри з 2001 р.


        Автор 4  монографій, 3 підручників та 4 навчальних посібників   (три з грифом МОН України), а також понад 180 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях з філософської, культурологічної та педагогічної проблематики.

Науковий керівник захищених 2 докторських та  4 кандидатських дисертацій за спеціальністю «Історія філософії» та «Соціальна філософія».

Член редколегії наукових журналів:

« Грані» - фахове видання України

 «Проблеми гуманітарних наук. Філософія»

«Людинознавчі студії. Філософія»

 «Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку».

 Експерт з публікацій у «Науковому віснику НГУ» -  Scopus

 

 Сфера наукових інтересів: загальні питання історії філософії, проблеми середньовічної філософії, ірраціональні напрямки західноєвропейської філософії, а також питання сучасного світорозуміння та духовності в освіті, культурі, мистецтві та науці.

Директор Інституту світової культури, Центру естетичного розвитку, Науковий керівник Соціально-психологічної служби НТУ «Дніпровська політехніка»

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії на тему «Метафізика в філософії Артура Шопенгауера» та отримала науковий ступінь  кандидата філософських наук.

У 2002 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі філософії

У 2007 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії на тему: «Трансперсональна метафізика німецької середньовічної містики» та отримала науковий ступень доктора філософських наук.

У 2008 р. отримала вчене звання професора по кафедрі філософії

 

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності 033 - Філософія», «Вступ до спеціальності – 034-Культурологія», «Історія європейської філософії», «Історія європейської культури», «Філософія культури», «Практична філософія» ОП «Філософія», ОП «Культурологія» (бакалавр)

«Педагогічна деонтологія», «Методологія досліджень в освіті» ОП «Освітні, педагогічні науки»;

«Філософія науки та професійна етики» для аспірантів всіх напрямків.

 

Має подяки Міністра освіти та науки України, обласної та міської влади, Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України, керівництва НТУ «Дніпровська політехніка»,  Нагороджена Медаллю Національної академії педагогічних наук «Ушинський К.Д.» (2019 р.)© 2006-2023 Інформація про сайт